தேர்தல் செய்திகள்
கூட்டணி 2019 - இந்தியா (543)
பாரதிய ஜனதா கூட்டணி (346/534)
மற்றவை
25/67
காங்கிரஸ் கூட்டணி (91/533)
மற்றவை
17/75
மெகா கூட்டணி (15/273)
கூட்டணி 2019 - தமிழ்நாடு (39)
அ.தி.மு.க கூட்டணி (1/38)
மற்றவை
0/12
தி.மு.க கூட்டணி (38/39)
மற்றவை
9/9
அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் (0/38)
சிறப்பு வேட்பாளர்கள்
India
TN
தேர்தல் செய்திகள்