வினோத்.வி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 33 போட்டியிடும் தொகுதி : திருச்சிராப்பள்ளி கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : 174, வெல்லா ஸ்ட்ரீ, முத்தராசநல்லூர், சிரீரங்கம் டி.கே, திருச்சி -620101 சொத்து நிலவரம் : ரூ 6,06,116 வேறு தொழில் : புகைப்படக்கலைஞர்
கட்சி
வயது
: 35
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: 174, வெல்லா ஸ்ட்ரீ, முத்தராசநல்லூர், சிரீரங்கம் டி.கே, திருச்சி -620101
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 6,06,116
வேறு தொழில்
: புகைப்படக்காரர்
தேர்தல் செய்திகள்