வெண்ணிமலை.எம்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 53 போட்டியிடும் தொகுதி : திருநெல்வேலி கல்வி : பட்டதாரி மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வசிப்பிடம் : எண் 2, வி பிளாக், 14 வது தெரு, அண்ணா நகர், சென்னை 600040 சொத்து நிலவரம் : ரூ 10,18,17,799 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
கட்சி
வயது
: 55
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்,
வசிப்பிடம்
: எண் 2, வி பிளாக், 14 வது தெரு, அண்ணா நகர், சென்னை 600040
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 10,18,17,799
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்