தங்கவேல்.ஆர்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 32 போட்டியிடும் தொகுதி : நாமக்கல் கல்வி : ஏம்.பி.பி.எஸ்., ஏம்.டி. வசிப்பிடம் : சென்னை சொத்து நிலவரம் : ரூ.2.90 கோடி தொழில் : மருத்துவம்
கட்சி
வயது
: 34
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: ஏம்.பி.பி.எஸ்., ஏம்.டி.
வசிப்பிடம்
: சென்னை
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1990
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: ஆம்
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: ரூ.2.90 கோடி
வேறு தொழில்
: -
தேர்தல் செய்திகள்