தாம்பரம் நாராயணன்.ஜி
கட்சி : அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வயது : 59 போட்டியிடும் தொகுதி : ஸ்ரீபெரும்புதூர் கல்வி : எம்.ஏ. தமிழ் (தொலைதூர கல்வி) வசிப்பிடம் : பிளாட் எண். ஜி 1 கிருஷ்ணா விலாசம், கதவு எண். 24, பேரூர் வீதி, கிழக்கு தம்பரம், சென்னை 600059 சொத்து நிலவரம் : ரூ 16,09,02,964 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்.ஏ. தமிழ் (தொலைதூர கல்வி)
வசிப்பிடம்
: பிளாட் எண். ஜி 1 கிருஷ்ணா விலாசம், கதவு எண். 24, பேரூர் வீதி, கிழக்கு தம்பரம், சென்னை 600059
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 16,09,02,964
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்