சுபாஷினி.கு
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 27 போட்டியிடும் தொகுதி : மயிலாடுதுறை கல்வி : பி.ஏ. , அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் சிதம்பரம், ஆண்டு 2016 & D.t., 2010 மாநில வாரியம் வசிப்பிடம் : 3 / A விஜய நகர் அனிகரன் சதராம் கொலிலிடம் போஸ்ட் சேக்கலி தகுலா நாக்பாட்டி டிஸ்ட் -609102 சொத்து நிலவரம் : ரூ 5,25,600 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 29
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி பி.ஏ.பட்டத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து, சிதம்பரம், ஆண்டு 2016 & D.t., 2010 மாநில வாரியம்
வசிப்பிடம்
: 3 / A விஜய நகர் அனிகரன் சதராம் கொலிலிடம் போஸ்ட் சேக்கலி தகுலா நாக்பாட்டி டிஸ்ட் -609102
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 5,25,600
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்