ஸ்ரீதர்.எம்
முகவரி: பிளாட் எண் 15 அம்பிகா நகர் , சின்ன கொடுங்கையூர், தொழில்: வக்கீல் அசையும் சொத்துக்கள் ரூ. 34.87 லட்சம் அசையா சொத்துக்கள் : ரூ.85 லட்சம்
கட்சி
வயது
: 49
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.ஏ.பட்டத்தை பி.எல் மெட்ராஸ் சட்ட பல்கலைக்கழகம், மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் - 1995 ஆம் ஆண்டு நிறைவுபெற்றது.
வசிப்பிடம்
: முகவரி: பிளாட் எண் 15 அம்பிகா நகர் , சின்ன கொடுங்கையூர், தொழில்: வக்கீல்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துக்கள் ரூ. 34.87 லட்சம் அசையா சொத்துக்கள் : ரூ.85 லட்சம்
வேறு தொழில்
: வழக்கறிஞர்
தேர்தல் செய்திகள்