சிவபதி.என்.ஆர்
என். ஆர். சிவபத்தி முசிறி சட்டசபை தொகுதியிலிருந்து 2011 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தேடுக்கப்படுள்ளார் .
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.ஏ.,பி.எல்.
வசிப்பிடம்
: முகவரி எண் 164, நத்தம் கிராமம், தொட்டியம், திருச்சிராப்பள்ளி
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1990
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் ரூ.96.56 லட்சம் அசையா சொத்துகள் ரூ.2.85 கோடி
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் , ரைஸ் மில் உரிமையாளர்
தேர்தல் செய்திகள்