சிவஜோதி.எம்
வயது - 35 முகவரி --- 134, பூங்குடி மெயின் ரோடு, கே.அடூர், சிதம்பரம் தாலுகா, கடலூர் அசையும் சொத்துகள் ----- NIL அசையா சொத்துகள் ----- NIL கல்வி --- B.Com தொழில் --- விவசாயி
கட்சி
வயது
: 37
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: 134,பொன்குடி மெயின் ரோடு,சிதம்பரம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 6,46,055
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்