ஷெரின்.அ.ஜெ
வயது - 27 முகவரி --- 18/13, கல்யாணசுந்தரம் தெரு, சரஸ்வதி நகர், சேலையார், சென்னை 73 அசையும் சொத்துக்கள் ----- 25,02,720 அசையா சொத்துகள் ----- NIL கல்வி --- Ph.D.
கட்சி
வயது
: 29
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: 18/13, கல்யாணசுந்தரம் தெரு, சரஸ்வதி நகர், சேலூர், சென்னை 73
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள் -----25,02,720
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்