ஷாஜி
வயது ------41 முகவரி ---56, 4 வது தெரு, திண்டிவனம், விழுப்புரம்-604002 அசையும் சொத்துகள் -----42,41, 684 அசையா சொத்துகள் -----2,00,00, 775 மனைவி ---- ஷாஜி சரேனா பேகம் கல்வி --- 8 ம் வ்குப்பு தொழில் --- வணிகம்
கட்சி
வயது
: 42
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 8 வது பாஸ்
வசிப்பிடம்
: முகவரி ---56, 4 வது தெரு, திண்டிவனம், விழுப்புரம்-604002
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் -----42,41, 684 அசையா சொத்துகள் -----2,00,00, 775
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்