செங்கொடி.டி
கட்சி : அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வயது : 36 போட்டியிடும் தொகுதி : நாகப்பட்டினம் (தனி) கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : திருவாரூர் சொத்து நிலவரம் : ரூ. 7,93,540 தொழில் : விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: திருவாரூர்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ. 7,93,540
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்