செல்வராசு.எம்
செல்வராஜ் அவர்கள் 1989,1996,1998 ஆகிய பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று உள்ளார்.இவரது தந்தை பெயர் முனியன் தாயார் பெயர் குஞ்சம்மாள் ஆகும்.
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: தமிழ்நாடு
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1989
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 6
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 3
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 3
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 45,72,837
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்