சீதா லட்சுமி.மா.கி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 44 போட்டியிடும் தொகுதி : ஈரோடு கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : கதவு எண் .6 / 112 ஏ மரபம்பாளையம், எல். எம். பாலபாலயம் ஒடத்துரை கிராமத்தில். பவானி தாலுக், ஈரோடு மாவட்டம் அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2015 சொத்து நிலவரம் : சொத்துக்கள்: ரூ 1,08,95,377 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 46
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: கதவு எண் .6 / 112 ஏ மரபம்பாளையம், எல். எம். பாலபாலயம் ஒடத்துரை கிராமத்தில். பவானி தாலுக், ஈரோடு மாவட்டம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 1,08,95,377
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்