சாம் பால்
வயது - 41 முகவரி --- 12, ஹால்ஸ் ரோடு, கிளிபாக், சென்னை - 600 010 அசையும் சொத்துக்கள் ----- 1,01,74,682 அசையா சொத்துகள் ----- 28,53,95,325 மனைவி - கார்டீலியா பாபிதா பால் கல்வி --- எம்.இ., பி.எல் தொழில் --- சொந்த நிறுவனம் மற்றும் வணிகம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்.இ.பி எல்
வசிப்பிடம்
: 2/304, மத்திய தெரு, புதுப்பள்ளி, வேட்டிகிநாரூப்பு, நாகப்பட்டினம் 611112
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1990
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 1
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து : ரூ.1.01 கோடி; அசையா சொத்து : 28.53 கோடி
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்