ரஞ்சனி.த
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 26 போட்டியிடும் தொகுதி : காஞ்சிபுரம் (தனி) கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : செய்யூர் அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2015 சொத்து நிலவரம் : ரூ. 15,014 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 28
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: செய்யூர்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ. 15,014
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்