ரமேஷ் பாபு.இரா
வயது ------ 41 முகவரி --- எண் 15, ஆண்டல் நகர், 9 வது தெரு, ஆல்ப்பாக்கம், வானகரம், சென்னை 600116 அசையும் சொத்துகள்-----8,00,000 அசையா சொத்துகள்-----70,00,000 மனைவி ----சுப்புலட்சுமி கல்வி ------ Master of Dental Surgery---- பல்மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை மாஸ்டர் தொழில் --------- பல் மருத்துவர்
கட்சி
வயது
: 43
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பல்மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை மாஸ்டர்
வசிப்பிடம்
: முகவரி --- எண் 15, ஆண்டல் நகர், 9 வது தெரு, ஆல்ப்பாக்கம், வானகரம், சென்னை 600116
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1992
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள்-----8,00,000 அசையா சொத்துகள்-----70,00,000
வேறு தொழில்
: பல் மருத்துவர்
தேர்தல் செய்திகள்