ராஜேந்திரன்
வயது: 59 முகவரி: 59, செல்லாண்டியம்மன் நகர், சிங்காநல்லூர், கோவை 641 005. அசையும் சொத்துகள்: ரூ.3,386 அசையா சொத்துகள்: ரூ.2.30 கோடி கல்வி : பி.ஏ., பி.எல். தொழில் : வழக்கறிஞர்
கட்சி
வயது
: 61
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.ஏ., பி.எல்.
வசிப்பிடம்
: முகவரி: 59, செல்லாண்டியம்மன் நகர், சிங்காநல்லூர், கோவை 641 005.
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள்: ரூ.3,386 அசையா சொத்துகள்: ரூ.2.30 கோடி
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்