ராஜசேகரன்.எம்
எம். ராஜசேகரன் (அ.ம.மு.க.) வயது 59 முகவரி 3/29, மீனாட்சிபுரம் குடித்தெரு, திருப்பராய்த்துறை, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி. அசையும் சொத்துகள் ரூ.1.24 கோடி அசையா சொத்துகள் ரூ.2.68 கோடி மனைவி சித்ரா கல்வி எம்.காம் (முடிக்கவில்லை) தொழில் விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்.காம்
வசிப்பிடம்
: முகவரி 3/29, மீனாட்சிபுரம் குடித்தெரு, திருப்பராய்த்துறை, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி.
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2018
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் ரூ.1.24 கோடி அசையா சொத்துகள் ரூ.2.68 கோடி
வேறு தொழில்
: விவசாயம்