ராதாகிருஷ்ணன்.எஸ்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 50 போட்டியிடும் தொகுதி : தேனி கல்வி : பட்டதாரி எம்.ஏ எம்.பில் எல்.எல்.பி வசிப்பிடம் : 39, காளியம்மன் கோயில் தெரு காமராஜூபுரம் சொத்துக்கள்: ரூ. 47,30,000 வேறு தொழில் : விவசாயம்
கட்சி
வயது
: 52
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி எம். எம். பில் எல்எல்.பி
வசிப்பிடம்
: 39, காளியம்மன் கோயில் தெரு காமராஜூபுரம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ. 47,30,000
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்