பிரகலதா.டி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 29 போட்டியிடும் தொகுதி : விழுப்புரம் (தனி) கல்வி : பி.எஸ்.சி வேதியல் , எம்.எட், வசிப்பிடம் : 512,முதல் தெரு , புதுப்பாளையம் கிராமம், ஒண்ணுபுரம், ஆரணி வட்டம், திருவண்னாமலை மாவட்டம், அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2015 சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ.1000, அசையா சொத்து இல்லை, வேறு தொழில் : குடும்ப தலைவி
கட்சி
வயது
: 31
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.எஸ்.சி வேதியல் , எம்.எட்,
வசிப்பிடம்
: 512,முதல் தெரு , புதுப்பாளையம் கிராமம், ஒண்ணுபுரம், ஆரணி வட்டம், திருவண்னாமலை மாவட்டம்,
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2014
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து ரூ.1000, அசையா சொத்து இல்லை,
வேறு தொழில்
: குடும்ப தலைவி
தேர்தல் செய்திகள்