பொன்.ராஜா
கட்சி : அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வயது : 43 போட்டியிடும் தொகுதி : திருவள்ளூர் (தனி) கல்வி : பி.காம்.பி.எல். வசிப்பிடம் : 1/2 யாதவர் தெரு பெரிய முல்லை வாயல் கிராமம் பொன்னேரி வட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 1990 சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ.85.01 லட்சம் அசையா சொத்து ரூ.5.99 கோடி வேறு தொழில் : விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.காம்.பி.எல்.
வசிப்பிடம்
: 1/2 யாதவர் தெரு பெரிய முல்லை வாயல் கிராமம் பொன்னேரி வட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 1990
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து ரூ.85.01 லட்சம் அசையா சொத்து ரூ.5.99 கோடி
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்