பொன் குமரன்.டி.பி.எஸ்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 50 போட்டியிடும் தொகுதி : தூத்துக்குடி கல்வி : மாஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் (எம்.காம்), லயோலா கல்லூரி, சென்னை, ஆண்டு 1979-1981 வசிப்பிடம் : எண்: 289-பி, சிவந்தகுளம் ரோடு, தூத்துக்குடி 628 003 சொத்துகள்: ரூ 1,78,86,890 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 52
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி மாஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் (எம்.காம்), லயோலா கல்லூரி, சென்னை, ஆண்டு 1979-1981
வசிப்பிடம்
: எண்: 289-பி, சிவந்தகுளம் ரோடு, தூத்துக்குடி 628 003, தமிழ்நாடு
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 1,78,86,890
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்