பீட்டர் மஸீஹ் சீதா
37 வயது நிரம்பிய பீட்டர் மஸீஹ் சீதா ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் குர்தாஸ்புர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். பீட்டர் மஸீஹ் சீதா 2017 ஆம் ஆண்டு ஆம் ஆத்மி கட்சியில் சேர்ந்தார்.இவர் குர்தாஸ்புர் மாவட்டத்தில் பள்ளி ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.
கட்சி
வயது
: ---
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: ---
வசிப்பிடம்
: ---
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: ---
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: ---
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: ---
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: ---
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: ---
சொத்து நிலவரம்
: ---
வேறு தொழில்
: ---
தேர்தல் செய்திகள்