பாண்டியம்மாள்.க
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 39 போட்டியிடும் தொகுதி : மதுரை கல்வி : பட்டதாரி மதுரா கல்லூரி, மதுரை & எம்.பில் இன் (2007) வசிப்பிடம் : எண் 4 ஏ, எம்.ஜி.ஆர். சாய், சிங்கராபுரம், ஆராசாராடி, மதுரை தெற்கு, மதுரை - 625016 அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2015 சொத்துக்கள்: ரூ 1,75,000 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 41
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி மதுரா கல்லூரி, மதுரை & எம்.பில் இன் (2007)
வசிப்பிடம்
: எண் 4 ஏ, எம்.ஜி.ஆர். சாய், சிங்கராபுரம், ஆராசாராடி, மதுரை தெற்கு, மதுரை - 625016
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ .1,75,000
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்