பாவேந்தன்.யு.ரா
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது 39 கல்வி எம்.ஏ,பி.எல் முகவரி : எண் 44, ராஜாஜி தெரு , கவல்பேட்டை அரக்கோணம் சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ.2.70 லட்சம், அசையா சொத்து ரூ.30 லட்சம் தொழில்: வழக்கறிஞர் மற்றும் கணினி பழுதுபார்க்கும் நிறுவனம்
கட்சி
வயது
: 41
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்.ஏபிஎல்
வசிப்பிடம்
: முகவரி : எண் 44, ராஜாஜி தெரு , கவல்பேட்டை அரக்கோணம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து : ரூ.2.70 லட்சம் அசையா சொத்து : ரூ.30 லட்சம்
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்