நடராஜன்.என்.ஆர்
கட்சி : தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வயது : 52 போட்டியிடும் தொகுதி : தஞ்சாவூர் கல்வி : பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து ஆண்டு 1991 வரை இளங்கலை பொறியியல் (மெக்கானிக்கல்) வசிப்பிடம் : 20,21 3 வது குறுக்குத் தெரு, பாரிஜாதம் நகர், தஞ்சாவூர் -613007 சொத்து நிலவரம் : ரூ 15,22,93,009 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து ஆண்டு 1991 வரை இளங்கலை பொறியியல் (மெக்கானிக்கல்)
வசிப்பிடம்
: 20,21 3 வது குறுக்குத் தெரு, பாரிஷாதம் நகர், தஞ்சாவூர் -613007
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2000
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 15,22,93,009
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்