முத்துக் குமார்.எஸ்
வயது 49 முகவரி 77, தெங்கப்பாறை தெரு, கோட்டூர், ஆனைமலை, கோவை. அசையும் சொத்துகள் ரூ.1.17 கோடி அசையா சொத்துகள் ரூ.9.66 கோடி மனைவி மாசிலாமணி கல்வி பி.ஏ. தொழில் விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பி.ஏ.
வசிப்பிடம்
: முகவரி 77, தெங்கப்பாறை தெரு, கோட்டூர், ஆனைமலை, கோவை.
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2018
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் ரூ.1.17 கோடி அசையா சொத்துகள் ரூ.9.66 கோடி
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்