முனுசாமி.ஏ
கட்சி : அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வயது : 51 போட்டியிடும் தொகுதி : காஞ்சிபுரம் (தனி) கல்வி : பட்டதாரி எம்.ஏ. பொது நிர்வாக-சென்னை பல்கலைக்கழகம், 2015 வசிப்பிடம் : எண் 3/365, (பழைய இலக்கம் 4/50), பத்வாத்தமன்மன் கோயில் தெரு, காளிப்பாட்டூர் கிராமம், பாடுர் பதவி, திருப்பூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2019 சொத்து நிலவரம் : சொத்துக்கள்: ரூ 2,16,15,246 வேறு தொழில் : விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி எம்.ஏ. பொது நிர்வாக-சென்னை பல்கலைக்கழகம், 2015
வசிப்பிடம்
: எண் 3/365, (பழைய இலக்கம் 4/50), பத்வாத்தமன்மன் கோயில் தெரு, காளிப்பாட்டூர் கிராமம், பாடுர் பதவி, திருப்பூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 2,16,15,246
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்