முனியசாமி
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 41 போட்டியிடும் தொகுதி : விருதுநகர் கல்வி : எம்பிஏ வசிப்பிடம் : எண்-26 என்.ஜி.ஓ காலனி, அண்ணா நகர் சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ.27.50 லட்சம்,அசையா சொத்து ரூ.93 லட்சம் தொழில் : கட்டுமானம் - வணிகம்
கட்சி
வயது
: 43
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்பிஏ
வசிப்பிடம்
: எண்-26 என்.ஜி.ஓ காலனி, அண்ணா நகர்,
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து ரூ.27.50 லட்சம்,அசையா சொத்து ரூ.93 லட்சம்
வேறு தொழில்
: கட்டுமானம் - வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்