மவுரியா.ஏ.ஜி
வயது - 64 முகவரி --- A1, அமரா தெரு, செங்கட்டூர் போஸ்ட், காஞ்சிபுரம்-603302 அசையும் சொத்துக்கள் ----- 8,30,000 அசையா சொத்துகள் ----- 2.8 கோடி மனைவி - தமராயீல்வி கல்வி --- எம்.எஸ்.சி.
கட்சி
வயது
: 66
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: --- A1, அமரா தெரு, செங்கட்டூர் போஸ்ட், காஞ்சிபுரம் - 603302
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் -----8,30,000 அசையா சொத்துகள் -----2.8 Crores
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்