மாலதி.பொ
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 25 போட்டியிடும் தொகுதி : நாகப்பட்டினம் (தனி) கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : 5/36, கீழக்காடு, குருவக்குடம், வேதாரண்யம், நாகப்பட்டினம் சொத்து நிலவரம் : ரூ 1,19,000 தொழில் : வழக்கறிஞர்
கட்சி
வயது
: 27
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: 5/36, கிசகாத் குருவக்காட்டு வேதாரண்யம் நாகப்பட்டினம்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 1,19,000
வேறு தொழில்
: வழக்கறிஞர்
தேர்தல் செய்திகள்