லெட்சுமனண்.இ
கழக புரட்சித் தலைவி அம்மா பேரனவ துனணச் செயலாளராக பணியாற்றி வரும் இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கட்டிட கான்டிராக்ட் தொழில் செய்து வருகிறார்.
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி 2001 ல் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றார்
வசிப்பிடம்
: 4/81,புரவச்செறி, தேரேகால்புதூர், திருப்பதிசாரம் போஸ்ட், திருப்பதிசாரம், கன்னியாகுமாரி
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 11,34,16,099
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்