கிருஷ்ணகுமார்.என்
கட்சி: நாம் தமிழர் கட்சி கல்வி: 12-ம் வகுப்பு போட்டியிடும் தொகுதி: தஞ்சாவூர் சொத்து மதிப்பு: ரூ.48,57,567 தொழில்: விவசாயம்
கட்சி
வயது
: 46
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 12 ஆம் வகுப்பு
வசிப்பிடம்
: தஞ்சாவூர்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்து மதிப்பு: ரூ.48,57,567
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்