கல்யாண சுந்தரம்.ச
வயது - 37 முகவரி --- அசையும் சொத்துக்கள் ----- 8,55,082 அசையா சொத்துகள் ----- NIL வணக்கம் ---- NIL கல்வி --- எம்.எஸ்.சி, பி.எட், எம்.பில் தொழில் --- இயக்குனர்
கட்சி
வயது
: 39
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: கல்வி --- எம்.எஸ்.சி, பி.எட், எம்.பில்
வசிப்பிடம்
: கோயம்புத்தூர்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2014
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் -----8,55,082
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்