காளியம்மாள்.பி
வயது - 33 முகவரி --- எஸ் 20, டாடா நகர், தொனித்துறை சாலை, நாகப்பட்டினம் -611001 அசையும் சொத்துக்கள் ----- 7,15,000 அசையா சொத்துகள் ----- இல்லை கல்வி --- B.Com
கட்சி
வயது
: 35
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: முகவரி --- எஸ் 20, டாடா நகர், தொனித்துறை சாலை, நாகப்பட்டினம் -611001
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் -----7,15,000
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்