ஜோதி முருகன்.பி
கடந்த 17ஆண்டுகளாக மாணவர்களின் நலனே கருத்தில் கொண்டு நன்கொனட ஏதுமின்றி கல்வி நிறுவேங்கள் நடத்தி வருகிறார். மக்களின் நலனே கருத்தில் கொண்டு மருத்துவர் கட்டணமின்றி நடத்திவருகிறார்.
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: நாராயணசாமி தாஸ்நகர் சுற்று சாலை பாலகிருஷ்ணா பரம் திண்டுக்கல் 624005
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ .3,87,70,497
வேறு தொழில்
: வழக்கறிஞர் மற்றும் சமூக சேவை
தேர்தல் செய்திகள்