ஜெயின்றீன்.வி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 40 போட்டியிடும் தொகுதி : கன்னியாகுமரி கல்வி : பட்டதாரி நிபுணர், மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் டிப்ளமோ,காமராஜ் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி , பழவிளை, கன்னியாகுமரி வசிப்பிடம் : 1/649, அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுக்கா, மேல மஞ்சுடி, கன்னியாகுமரி சொத்து நிலவரம் : ரூ. 62,08,507 தொழில் : வணிகம்
கட்சி
வயது
: 42
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி நிபுணர் காமராஜ் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் இருந்து மின்சாரம் மற்றும் மின்னணுவியல் டிப்ளமோ, பழவிளை, கன்னியாகுமரி
வசிப்பிடம்
: 1/649, அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுக்கா, மேல மஞ்சுடி, கன்னியாகுமரி
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ. 62,08,507
வேறு தொழில்
: வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்