ஜகன்நாதன்.பி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 50 போட்டியிடும் தொகுதி : திருப்பூர் கல்வி : 10ம் வகுப்பு வசிப்பிடம் : 20/56, கேபிஎன் காலனி 2-வது தெரு,திருப்பூர் நகரம், திருப்பூர்-641601 சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ.36.02 லட்சம் அசையா சொத்து ரூ.25 லட்சம் வேறு தொழில் : வியாபாரம்
கட்சி
வயது
: 52
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 10ம் வகுப்பு
வசிப்பிடம்
: 20/56, கேபிஎன் காலனி 2-வது தெரு, திருப்பூர்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2017
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து ரூ.36.02 லட்சம் அசையா சொத்து ரூ.25 லட்சம்
வேறு தொழில்
: வியாபாரம்
தேர்தல் செய்திகள்