டாக்டர்.எஸ்.சுதாகர்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 52 போட்டியிடும் தொகுதி : திண்டுக்கல் கல்வி : மருத்துவம் மற்றும் இளங்கலை அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை - ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி, 1986 - சென்னை பல்கலைக்கழகம் வசிப்பிடம் : 64/65 நேரு நகர் திண்டுக்கல் 624 001 சொத்துக்கள்: ரூ .5,89,04,398 தொழில் : மருத்துவர்
கட்சி
வயது
: 54
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: மருத்துவம் மற்றும் இளங்கலை அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை - ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை 1986 - சென்னை பல்கலைக்கழகம்
வசிப்பிடம்
: 64/65 நேரு நகர் திண்டுக்கல் 624/001,
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ .5,89,04,398
வேறு தொழில்
: மருத்துவர்
தேர்தல் செய்திகள்