டாக்டர்.எம்.லோகரங்கன்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 35 போட்டியிடும் தொகுதி : திருவள்ளூர் (தனி) கல்வி : எம்டி வசிப்பிடம் : 29, திருவள்ளூர் மெயின் ரோடு, ஸ்ரீ சக்தி நகர், அண்ணனூர் சென்னை அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம் : 2017 சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்துக்கள் ரூ.4.35 லட்சம், அசையா சொத்து : இல்லை வேறு தொழில் : டாக்டர் , சமூக பணி
கட்சி
வயது
: 37
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: எம்டி
வசிப்பிடம்
: 29, திருவள்ளூர் மெயின் ரோடு, ஸ்ரீ சக்தி நகர், அண்ணனூர் சென்னை
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2017
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துக்கள் ரூ.4.35 லட்சம், அசையா சொத்து : இல்லை
வேறு தொழில்
: டாக்டர் , சமூக பணி
தேர்தல் செய்திகள்