டாக்டர்.கார்திக்கேயன்
வயது - 30 முகவரி --- 2/304, மத்திய தெரு, புதுப்பள்ளி, வேட்டிகரையறுப்பு, நாகப்பட்டினம் 611112 அசையும் சொத்துகள் ----- 26,00,000 அசையா சொத்துகள் ----- 89,83,104 கல்வி --- பல் மருத்துவர், மேக்ஸில்லோ முக அறுவை சிகிச்சை தொழில் --- பல்மருத்துவர் மாஸ்டர்
கட்சி
வயது
: 32
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பல்மருத்துவர், மேக்ஸில்லோ முக அறுவை சிகிச்சை
வசிப்பிடம்
: 2/304, மத்திய தெரு, புதுப்பள்ளி, வேட்டிகிநாரூப்பு, நாகப்பட்டினம் 611112
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்துகள் -----26,00,000 அசையா சொத்துகள் ----- 89,83,104
வேறு தொழில்
: மருத்துவர்
தேர்தல் செய்திகள்