டாக்டர்.ஹரிஹரன்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 67 போட்டியிடும் தொகுதி : கரூர் கல்வி : , சித்த மருத்துவ மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை மருத்துவம் ,டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்.பல்கலைக்கழகம், சென்னை, மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பு மதுரை பல்கலைக்கழகம் 2014 வசிப்பிடம் : சென்னை சொத்து நிலவரம் : ரூ 66,71,252 தொழில் : மருத்துவர்
கட்சி
வயது
: 69
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 2000 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்.ஆர்.சி., சென்னை, சித்த மருத்துவ மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை மருத்துவ முதுகலைகளில் பி.ஜி. டிப்ளோமா 20
வசிப்பிடம்
: தமிழ்நாடு
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2009
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: ஆம்
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ 66,71,252
வேறு தொழில்
: மருத்துவர்
தேர்தல் செய்திகள்