சின்ராஜ்.ஏ.கே.பி
கட்சி : கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி வயது : 54 போட்டியிடும் தொகுதி : நாமக்கல் கல்வி : 12-ம் வகுப்பு வசிப்பிடம் : நாமக்கல் சொத்து நிலவரம் : ரூ .3,66,80,249 வேறு தொழில் : விவசாயம்
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 12 வது பாஸ்
வசிப்பிடம்
: நாமக்கல்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ .3,66,80,249
வேறு தொழில்
: விவசாயம்
தேர்தல் செய்திகள்