சந்திரகுமார்.வி.எஸ்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 46 போட்டியிடும் தொகுதி : திருப்பூர் கல்வி : 11-ம் வகுப்பு வசிப்பிடம் : 2/29 A, ஷெரிப் காலனி வாய்க்கால் தோட்டம், திருப்பூர் தெற்கு சொத்து நிலவரம் : அசையும் சொத்து ரூ. 9.42 லட்சம், அசையா சொத்து ரூ.2.62 கோடி வேறு தொழில் : பின்னலாடை தொழில்
கட்சி
வயது
: 48
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: 11-ம் வகுப்பு
வசிப்பிடம்
: 2/29 A, ஷெரிப் காலனி வாய்க்கால் தோட்டம், திருப்பூர் தெற்கு
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: அசையும் சொத்து ரூ. 9.42 லட்சம், அசையா சொத்து ரூ.2.62 கோடி
வேறு தொழில்
: பின்னலாடை தொழில்
தேர்தல் செய்திகள்