பாஸ்கர்.பி
கட்சி : நாம் தமிழர் கட்சி வயது : 44 போட்டியிடும் தொகுதி : நாமக்கல் கல்வி : டாக்டர் M.V.Sc., Ph.D. வசிப்பிடம் : 4/419 போமி குட்டு மேடு, செல்லப்பன் பட்டி, நாமக்கல் சொத்து நிலவரம் : ரூ 1,99,18,500 வேறு தொழில் : மருத்துவர்
கட்சி
வயது
: 46
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: டாக்டர் M.V.Sc., Ph.D., தனுவாஸ் பல்கலைக்கழகம், சென்னை 2001
வசிப்பிடம்
: 4/419 போமி குட்டு மேடு, செல்லப்பன் பட்டி, நாமக்கல்
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2015
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 1,99,18,500
வேறு தொழில்
: மருத்துவர்
தேர்தல் செய்திகள்