பசவராஜ்
-
கட்சி
வயது
: 80
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: B.Sc., B.L. Educated at First Grade College, Tumkur and Vidyodaya Law College, Tumkur,Karnataka
வசிப்பிடம்
: ---
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: -
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 4
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 4
சொத்து நிலவரம்
: ---
வேறு தொழில்
: ---
தேர்தல் செய்திகள்