அன்பின் பொய்யாமொழி
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 49 போட்டியிடும் தொகுதி : விழுப்புரம் (தனி) கல்வி : பட்டதாரி வசிப்பிடம் : .58 / 53, ஜகதாதபுரம் காலனி, தென்பாசர் (ஆர்.வி) & (பி) விழுப்புரம் -604001 சொத்து நிலவரம் : ரூ 1,22,000 தொழில் : வழக்கறிஞர்
கட்சி
வயது
: 51
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி
வசிப்பிடம்
: .58 / 53, ஜகதாதபுரம் காலனி, தென்பாசர் (ஆர்.வி) & (பி) விழுப்புரம் -604001
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 1,22,000
வேறு தொழில்
: வழக்கறிஞர்
தேர்தல் செய்திகள்