ஆனந்த ராஜா.வி
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 53 போட்டியிடும் தொகுதி : திருச்சிராப்பள்ளி கல்வி : பட்டதாரி பி.ஏ., (வரலாறு) 1995 ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் வசிப்பிடம் : 35,7 வது குறுக்கு, தில்லை நகர், திருச்சி -18 சொத்து நிலவரம் : ரூ 1,01,45,000 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர்
கட்சி
வயது
: 55
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி பி.ஏ., (வரலாறு) 1995 ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்
வசிப்பிடம்
: 35,7 வது குறுக்கு, தில்லை நகர், திருச்சி -18
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துக்கள்: ரூ 1,01,45,000
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர்
தேர்தல் செய்திகள்