அழகர்.எம்
கட்சி : மக்கள் நீதி மையம் வயது : 52 போட்டியிடும் தொகுதி : மதுரை கல்வி : பட்டதாரி நிபுணர் மதுரை சட்ட கல்லூரி, டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட கல்லூரி, சென்னை வசிப்பிடம் : எண் 7, மோடிலால் மெயின் ரோடு, மதுரை -625016 சொத்து நிலவரம் : ரூ. 62,97,227 வேறு தொழில் : சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
கட்சி
வயது
: 54
போட்டியிடும் தொகுதி
கல்வி
: பட்டதாரி நிபுணர் மதுரை லா கல்லூரி, டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட கல்லூரி, சென்னை, 2002-2005
வசிப்பிடம்
: எண் 7, மோடிலால் மெயின் ரோடு, மதுரை -625016
அரசியல் வாழ்க்கை தொடக்கம்
: 2019
எத்தனை முறை பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளார்
: 0
எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்?
: 0
தற்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினரா?
: இல்லை
எத்தனை முறை மந்திரி பதவி வகித்தார்
: 0
சொத்து நிலவரம்
: சொத்துகள்: ரூ. 62,97,227
வேறு தொழில்
: சமூக பணியாளர் மற்றும் வணிகம்
தேர்தல் செய்திகள்